Brīvās vakances

(informācija atjaunota 27.03.2021)


1. Intergrupas vadītājs
2. Attiecības ar sabiedrību - atbildīgais par saziņu, komunikāciju ar sabiedrību.

Intergrupas sapuce

Intergrupas sapulces notiek katra mēneša pēdējā sestdienā plkst. 14:00
Nākošā spulce notiks 29.05.2021