Brīvās vakances

(informācija atjaunota 24.09.2022)

1. Intergrupas vadītājs
2. Intergrupas sekretārs
3. Atbildīgais par saziņu, komunikāciju ar sabiedrību (vēsts nešanas vakance). Konkrēta vakances apraksta nav, bet ir iespēja izpausties un smelties pieredzi un iedvesmu no Pasaules un citu valstu PAB, kā arī no citām 12 Soļu sadraudzībām
4. Kasieris

kalpošana 02012021-01.jpg

Intergrupas sapuce

Intergrupas sapulces notiek katra mēneša pēdējā sestdienā plkst. 14:00
Nākošā sapulce notiks 26.11.2022