top of page

Brīvās vakances

(informācija atjaunota 29.07.2023)

1. Intergrupas vadītājs
2. Intergrupas sekretārs
3. Atbildīgais par komunikāciju ar sabiedrību, speciālistiem u.c. (vēsts nešanas vakance). Konkrēta vakances apraksta nav, bet ir iespēja izpausties un smelties pieredzi un iedvesmu no Pasaules un citu valstu PAB, kā arī no citām 12 Soļu sadraudzībām
4. Telefonlīnija

5. Pasākumu organizators, koordinators

kalpošana 02012021-01.jpg

Intergrupas sapuce

Intergrupas sapulces notiek katra otrā mēneša pēdējā sestdienā plkst. 14:00
Nākošā sapulce notiks 29.07.2023

bottom of page