top of page

Risinājums

Risinājums - kļūt par mīlošiem vecākiem pašiem sev.

 

Brīdī, kad Pieaugušo Bērnu grupa kļūs Tev par drošu patvērumu, tu gūsi iespēju runāt, izteikt visas sāpes un bailes, ko esi turējis sevī, atbrīvoties no vainas apziņas un kauna, kas turpina tev sekot no pagātnes. Tu kļūsi par pieaugušo, kas vairs nav savu bērnības pārdzīvojumu cietumā. Tu atdzīvināsi savu iekšējo bērnu, mācīsies pieņemt un mīlēt sevi.

 

Atveseļošanās sākas ar risku – izlauzties no savas izolācijas. Apslēptās jūtas, domas un atmiņas atgriezīsies. Pakāpeniski atklājot neizpaustās emocijas, mēs lēnām atbrīvojamies, izejam ārpus savas pagātnes. Mēs iemācamies paši būt sev labi vecāki, rūpēties par sevi, izturēties pret sevi ar maigumu, humoru, mīlestību un cieņu.

 

Šis process ļauj mums paskatīties uz saviem bioloģiskajiem vecākiem kā uz mūsu eksistences nodrošinātājiem. Mūsu patiesais vecāks ir Augstākais Spēks, ko daži no mums izvēlas saukt arī par Dievu. Kaut arī mums bija alkoholiski vai citādi neveselīgi vecāki, toties Augstākais Spēks mums ir devis Divpadsmit Soļu atveseļošanās programmu.

 

Šīs ir darbības, kas ved mūs uz atveseļošanos – mēs izmantojam 12 Soļus, izmantojam sapluces, vajadzības gadījumā palīdz telefonsaruna ar grupas biedru. Mēs dalamies viens ar otru savās pieredzē, spēkā un cerībās. Pakāpeniski, dienu pa dienai, mēs izmainam savu neveselīgo, negatīvo domāšanu. Mēs atbrīvojam savus vecākus no atbildības par mūsu šodienas dzīvi, un iegūstam brīvību pašiem kļūt par radītājiem, ne tikai izpildītājiem. Mēs virzamies no sāpēm uz personīgo dziedināšanos un palīdzēšanu citiem. Mēs sākam apzināties tādu pilnību un vienotību ar sevi, par kādu agrāk pat nevarējām iedomāties.

 

Regulāri apmeklējot sapulces, tu ieraudzīsi, ko nozīmē vecāku alkoholisms vai cita disfunkcija kā ģimenes slimība – tā ir slimība, kas ietekmēja tevi bērnībā un turpina ietekmēt arī tavu pieaugušo dzīvi. Tu iemācīsies koncentrēt uzmanību uz sevi, būt šeit un tagad. Tu iemācīsies pats uzņemties atbildību par savu dzīvi un būt labs vecāks arī saviem bērniem.

 

Tas viss tev nebūs jādara vienam. Visi šie cilvēki grupā zina, kā tu jūties. Mēs mīlam un iedrošinam tevi, lai kas arī nenotiktu. Un mēs lūdzam, lai tu pieņem mūs, tāpat kā mēs pieņemam tevi.

 

Šī ir garīga atveseļošanās programma, balstīta uz to, kā mīlestība iedarbojas uz cilvēku. Mēs esam pārliecināti, ka mīlestībai uzplaukstot tevī, tu ieraudzīsi brīnišķīgas pārmaiņas visās savās attiecībās – gan attiecībās ar Augstāko Spēku, gan pašam ar sevi, gan arī ar saviem vecākiem.

bottom of page