PAB citur pasaulē

ACA WSO (PAB Pasaules Apkalpojošā organizācija)

ACA WSO EC (PAB Pasaules Apkalpojošās organizācijas Eiropas komiteja)

Southern California ACA (PAB Dienvidkalifornijā)

ВДА в Росии (PAB Krievijā)