top of page

12 tradīcijas

 

 1. Mūsu kopējā labklājība ir pirmajā vietā,katra personiskā atveseļošanās ir atkarīga no PAB vienotības.
   

 2. Mūsu grupas darbībā ir tikai viena augstākā autoritāte – mīlošais Dievs, kā viņš var atklāties grupas apziņā. Mūsu vadītāji ir tikai uzticami kalpotāji, tie mums kalpo, nevis mūs vada.
   

 3. Vienīgais noteikums, lai kļūtu par PAB biedru, ir vēlme atveseļoties no sekām, ko izraisījusi izaugšana alkoholiķu vai citādi disfunkcionālā ģimenē.
   

 4. Katra grupa ir pilnīgi patstāvīga, izņemot to jautājumu risināšanu, kas iespaido citas grupas, vai PAB kopumā. Mēs sadarbojamies ar visām citām 12. soļu programmām.
   

 5. Katrai grupai ir tikai viens pamatmērķis – palīdzēt tiem pieaugušajiem alkoholiķu bērniem, kuri joprojām cieš.
   

 6. PAB grupas neielaižas nekādos darījumos, nefinansē, un neļauj izmantot PAB vārdu nekādām radniecīgām organizācijām vai ārējiem pasākumiem, lai naudas, īpašuma vai prestiža problēmas nenovērstu mūs no pamatmērķa.
   

 7. Katra PAB grupa apgādā sevi pati ar visu nepieciešamo, nepieņemot nekādus ziedojumus no ārpuses.
   

 8. PAB arī turpmāk jāpaliek neprofesionālai organizācijai, bet mūsu dienesta centri var pieņemt speciālus algotus darbiniekus.
   

 9. PAB, kā tādai, nav jābūt organizētai, bet mēs varam veidot nodaļas vai komitejas, kas ir atbildīgas tiem, kam tās kalpo.
   

 10. PAB neieņem nostāju jautājumos, kas to neskar, PAB vārdam nav jāparādās publiskās diskusijās.
   

 11. Mūsu publisko attiecību politika balstās uz pievilcību, nevis propagandu; mēs saglabājam anonimitāti presē, radio, TV, filmās un citos medijos.
   

 12. Anonimitāte ir mūsu tradīciju garīgais pamats, vienmēr atgādinot mums, ka principi ir svarīgāki par personībām.

bottom of page