top of page

Desmitajā pazīmē ir teikts: "Mēs esam apspieduši savas jūtas no mūsu traumatiskās bērnības un pazaudējuši spēju just un izpaust mūsu jūtas, jo tas ir pārāk sāpīgi (Noliegums)."

Daudziem no mums, traumatiskās bērnības dēļ, emocijas ir apraktas dziļi mūsos un tā vietā mēdz būt nesaprotams sajūtu mikslis, kurā nav iespējams atpazīt savas sajūtas. 

Atveseļošanās procesa sastāvdaļa ir piekļūšana pie savām apspiestajām jūtām un to atbrīvošana.

Jūtu aplis ir instruments, kas var palīdzēt atpazīt savas jūtas un emocijas. Daudzi pieaugušie bērni izmanto šo instrumentu brīžos, kad nesaprot ko jūt. Tas tiek lietots arī sapulcēs.

bottom of page