Klātienes tikšanās atjaunotas!!! 

Seko aktuālajām izmaiņām šeit ->

Kas ir Pieaugušie alkoholiķu bērni (PAB)?

Kā notiek
atveseļošanās?

PAB ir vīriešu un sieviešu sadraudzība, kuri ir uzauguši atkarīgā vai citādi disfunkcionālā vidē. Nevienam nav tiesību norādīt otram, kas viņam jādara, lai atrastu savu personīgo ceļu uz izveseļošanos. 

PAB nav saistīta ne ar vienu sektu, partiju, reliģisko uzskatu, organizāciju vai institūciju, neiesaistās nekādās politiskās diskusijās, ne arī uzstājas pret kaut ko.
Lai atveseļotos, mēs izmantojam 12 soļu programmu, kuru esam pārņēmuši no Anonīmo alkoholiķu sadraudzības.

 

Pirmajā PAB sadraudzībā pavadītajā laikā ir svarīgi izpētīt agrīno bērnību. Pēc tam var sākt mācīties citus iespējamos uzvedības veidus. Mācāmies paši sevi just un izpaust, atrodam savu vērtību. Mācāmies saprast, ka nav jābūt ideāliem un pamanām, kā tiekšanās uz to ir mūs novedusi pie apsēstības uzvedībā, lai apmierinātu citu vajadzības un nepārtrauktas pašapliecināšanās kāres. 

Mēs mācāmies izmainīt savu dzīvi: izvēloties sev noderīgo, nevis nododoties pašiznīcinošiem impulsiem. Mēs atklājam savu iekšējo bērnu, atzīstam, kā viņš ir palīdzējis mums izdzīvot un, ka tagad viņam ir vajadzīgas mūsu rūpes. Mēs atklājam sevī apbrīnas pilno bērnu, kurš dzīvo un atveseļojas mūsos. 

Apmeklējot sapulces un strādājot katrs pats ar sevi atsevišķi, mēs mācāmies, kā kļūt vienoti veseliem cilvēkiem, kādi mēs esam pelnījuši būt. Mēs varam tikai dalīties savā pieredzē, spēkā un cerībās viens ar otru un lūgt, lai arī tu padalītos ar savu atveseļošanās pieredzi.