top of page
Klātienes tikšanās atjaunotas!!! 
Seko aktuālajām izmaiņām šeit ->

Īsumā par PAB

Pieaugušie alkoholiķu bērni (PAB) ir cilvēki, kas nāk no alkoholisma, vardarbības skartas un citos veidos disfunkcionālas ģimenes vai vides.

Izaugot šādā vidē, cilvēkam veidojas likumsakarīgas problēmas - depresija, atkarības, izolēšanās, līdzatkarība, bailes, kauns, agresija un citas.

PAB ir droša vieta, kur risināt sev būtisko un aktuālo. Katrai sapulcei ir konkrēta struktūra, kurā tiek lasīta PAB literatūra un dienas tematiski lasījumi. Sapulcē katram ir iespēja dalīties par savu pagātni un tagadni pieņemošā atmosfērā. Neviens netiek pārtraukts, netiek uzdoti jautājumi vai doti padomi. Apkārtējie vienkārši klausās nekomentējot. Sapulcēm nav vadītāju vai līderu, tās pilnībā balstās uz brīvprātības principa. Nav arī dalības maksas un nav nepieciešama pieteikšanās. Var vienkārši nākt, būt un strādāt ar sevi drošā vidē.

PAB galvenie instrumenti ir sapulces un tur pieejamā literatūra, kā arī darbs ar divpadsmit soļiem, kas detalizētāk aprakstīts mājaslapā pieejamos materiālos.

 

Programmas risinājums ir kļūt par mīlošu cilvēku pašam pret sevi. Atbrīvoties no pagātnes nastas un kļūt par savas dzīves radītāju, ne tikai reaģētāju. Izsāpēt sāpes, atraisīt sevī veselīgu pašcieņu un spēju uzņemties atbildību. Mācīties nospraust robežas un veidot veselīgas attiecības gan ģimenē, gan ar draugiem, kolēģiem un partneriem. Pateicoties garīgajai atmodai, ko dod 12 soļi, cilvēks ir spējīgs pats vadīt savu dzīvi, palīdzēt tiem, kas vēl joprojām cieš, un virzīties dzīvē, kļūstot par arvien viengabalaināku, veselāku cilvēku.

Kas ir Pieaugušie alkoholiķu bērni (PAB)?

PAB ir vīriešu un sieviešu sadraudzība, kuri ir uzauguši atkarīgā vai citādi disfunkcionālā vidē. Nevienam nav tiesību norādīt otram, kas viņam jādara, lai atrastu savu personīgo ceļu uz izveseļošanos. 

PAB nav saistīta ne ar vienu sektu, partiju, reliģisko uzskatu, organizāciju vai institūciju, neiesaistās nekādās politiskās diskusijās, ne arī uzstājas pret kaut ko.


Lai atveseļotos, mēs izmantojam 12 soļu programmu, kuru esam pārņēmuši no Anonīmo alkoholiķu sadraudzības.
 

Kā notiek atveseļošanās?

 

Pirmajā PAB sadraudzībā pavadītajā laikā ir svarīgi izpētīt agrīno bērnību. Pēc tam var sākt mācīties citus iespējamos uzvedības veidus. Mācāmies paši sevi just un izpaust, atrodam savu vērtību. Mācāmies saprast, ka nav jābūt ideāliem un pamanām, kā tiekšanās uz to ir mūs novedusi pie apsēstības uzvedībā, lai apmierinātu citu vajadzības un nepārtrauktas pašapliecināšanās kāres. 

Mēs mācāmies izmainīt savu dzīvi: izvēloties sev noderīgo, nevis nododoties pašiznīcinošiem impulsiem. Mēs atklājam savu iekšējo bērnu, atzīstam, kā viņš ir palīdzējis mums izdzīvot un, ka tagad viņam ir vajadzīgas mūsu rūpes. Mēs atklājam sevī apbrīnas pilno bērnu, kurš dzīvo un atveseļojas mūsos. 

Apmeklējot sapulces un strādājot katrs pats ar sevi atsevišķi, mēs mācāmies, kā kļūt vienoti veseliem cilvēkiem, kādi mēs esam pelnījuši būt. Mēs varam tikai dalīties savā pieredzē, spēkā un cerībās viens ar otru un lūgt, lai arī tu padalītos ar savu atveseļošanās pieredzi.

bottom of page