top of page

"Strādājot ar Divpadsmit soļiem un regulāri apmeklējot sanāksmes, mēs sākam saprast, ka atveseļošanās pieaugušajam alkoholiķa bērnam nozīmē iegūt emocionālo skaidrību. Tieši tā atveseļošanās arī izskatās. Kas tad īsti ir emocionālā skaidrība?

 

Lai saprastu, kas ir emocionāla skaidrība, mums vispirms ir jāsaprot, kas ir emocionālais reibums, kas ir pazīstams arī kā līdz-alkoholisms. Līdz-alkoholisms paredz manieres un uzvedību, ko mēs izstrādājām, kamēr dzīvojām ar alkoholiskiem vai disfunkcionāliem vecākiem. Kā bērni, mēs uzņēmām alkoholiskā vai nedzerošā vecāka bailes un noliegumu, nelietojot alkoholu.

 

Emocionālo reibumu var raksturot kā neveselīgu apsēstību vai atkarību. Tāpat tā varētu būt kāda kompulsija. Pat bez alkohola vai narkotikām, mēs varam "piedzerties" ar bailēm, uztraukumu vai sāpēm. Mēs varam arī piedzerties no strīdiem, tenkām, vai pašu organizētas izolācijas. Pēc būtības, pieaugušo bērnu 14 pazīmes piedāvā mums hrestomātiskus piemērus par tādu uzvedību un pasaules uztveri, kas raksturo emocionāli iereibušas personas. Mēs baidāmies no autoritatīvām personībām un smagi sevi nosodām, būdami pārbijušies no iespējas tikt pamestiem. Nesaņemot palīdzību, mēs meklējam vienalga kādu cilvēku, lai no jauna radītu mūsu bērnības ģimenes dinamiku. Kamēr mēs nenonākam pie PAB, mēs varam bezgalīgi veidot mūsu ģimenes disfunkciju arī darbā. Tas nozīmē, ka mūsu pieaugušo attiecības ļoti atgādina tos šablonus, ko mēs izstrādājām bērnībā, lai mēs izdzīvotu alkoholiskā vai disfunkcionālā ģimenē. Mēs atrodam sev kādu cilvēku, lai izveidotu haotiskas, konfliktējošas vai nedrošas attiecības.

 

Emocionālā skaidrība nozīmē jaunas attiecības ar citiem un ar sevi. Mēs novērtējam emocionālās skaidrības līmeni pēc godīguma, cieņas un jūtu pieņemšanas mūsu attiecībās. Ja mēs mūsu attiecībās joprojām manipulējam un kontrolējam – mēs neesam emocionāli skaidri, un nav svarīgi, ko mēs sev sakām par mūsu atveseļošanos. Emocionālā skaidrība nozīmē, ka mēs esam iesaistīti jaunās attiecībās, drošās un godīgās. Mēs jūtamies tuvi mūsu Augstākajam Spēkam. Mēs audzējam emocionālu skaidrību caur Divpadsmit Soļiem un sarunās ar citiem pieaugušajiem bērniem."

 

Fragments no 12 soļu darba burtnīcas
(notiek tulkošana, grupu pārstāvjiem var lūgt iedot darba materiālu)

12 Soļi palīdz ceļā pie Iekšējā Bērna vai Patiesā Es.
 

Bērnībā mūsu ķermeni, prātu un garu ietekmēja alkoholisms vai cita ģimenes disfunkcija. Mūsu ķermenis noglabāja sevī traumatisko pieredzi, nevērību, atraidījumu posttraumatiskā stresa sindroma (PTSS) veidā. Lai izdzīvotu, mēs attīstījām Izdzīvošanas pazīmes vai nepatieso es. Iekšējais Bērns, mūsu patiesā saikne ar Augstāko Spēku, noslēpās. Atveseļošanās PAB programmā var šo procesu pagriezt atpakaļ, ļaut atgriezties sākotnējā stāvoklī.

 

Iekšējais Bērns - sākotnējā personība, būtība vai spēks, kas mēs patiesībā esam. Daži no PAB biedriem to sauc par Patieso Es.
 

Nepatiesais Es - mūsu atkarīgā vai līdzatkarīgā personība (izdzīvošanas pazīmes).
 

Mīlošais Vecāks vai sevis audzināšana no jauna - Iekšējais vecāks, ko mēs varam turpināt attīstīt no tās personības daļas, kas bērnībā nodrošināja to ka mēs paši par sevi parūpējāmies un kuru var atmodināt atveseļošanās laikā.
 

Kritizējošais Vecāks - pārspīlēti kritizējošā un nosodošā iekšējā balss, kas bieži sameklē vainu mūsu domās un darbībās. Tas iekļauj biežu sevis un citu cilvēku vainošanu.

 

Visi pieaugušie bērni ierodas PAB ar pārspīlēti kritizējošām domām prātā. Mēs varam tiesāt sevi un citus bez žēlastības. Šī ir kritizējošā balss, kas vaino un noniecina vai kura tiesā un sagrauj. Daudzi no mums pilnībā neapzinās šīs negatīvās domas mūsu galvās līdz mēs apstājamies uz pietiekoši ilgu laiku, lai tās sadzirdētu. Tās tur ir.  Katru dienu šīs domas  var radīt šaubas, riebumu pret sevi, depresiju un paniku. Šī ir iekšējā balss sajūtām, kas stāsta, ka mēs neesam labi diezgan, ka neesam pietiekoši gudri vai vērtīgi mūsu attiecībām un darbam. Tur pat ir atrodama arī kritizējošā, iekšējā balss, kas visā vaino citus.

Šis neskartais Kritizējošais Vecāks ir šķērslis, kas mums neļauj piedzīvot piepildījumu un laimi.
 

Risinājums, ko piedāvā PAB - mēs paši sev kļūstam par mīlošiem vecākiem. Šis process ļauj mums paskatīties uz saviem bioloģiskajiem vecākiem kā uz mūsu eksistences nodrošinātājiem. Risinājums saka “Mūsu patiesais vecāks ir Augstākais Spēks, ko daži no mums izvēlas saukt arī par Dievu.”


Fragments no Lielās Sarkanās grāmatas 8. nodaļas
(notiek tulkošana, grupu pārstāvjiem var lūgt iedot darba materiālu)

 • Programma – Soļi, Tradīcijas, Problēma, Risinājums

 • Grupas – sapulces, apkampieni, zvans grupas biedram, robežas

 • Sponsorēšana (ceļabiedrs) – literatūras lasīšana un rakstiska pašanalīze

 • Kalpošana

Afirmācijas atkārtošanai ikdienā

Afirmācijas, lietotas kopā ar citām programmas metodēm, ir spēcīgs instruments, ar ko labot mūsu kritizējošo attieksmi pret sevi un citiem cilvēkiem. Šīs afirmācijas attēlo pamatpatiesības, kuras mēs bērnībā nesastapām, bet pieaugušā vecumā mēs varam tās iedzīvināt. Nolasi skaļi šīs afirmācijas ik dienas vairāku nedēļu garumā. Tu vari norakstīt tās un nolikt sev acu priekšā. Ar afirmāciju palīdzību mēs vēršamies pret savu iekšējo Kritizējošo Vecāku. Mēs mācamies dot sev atelpu.
 

 • Ir labi apzināties, kas es esmu.
   

 • Ir labi uzticēties sev.
   

 • Ir labi teikt, ka es esmu pieaugušais bērns.
   

 • Ir labi zināt, ka ir arī citi veidi kā dzīvot.
   

 • Ir labi teikt Nē bez vainas sajūtas.
   

 • Ir labi dot sev brīdi atelpai.
   

 • Ir labi ļaut sev raudāt filmas laikā vai izdzirdot dziesmu.
   

 • Visas manas sajūtas ir vērtīgas, pat ja es vēl tikai mācos atšķirt tās.
   

 • Viss ir kārtībā, ja es nerūpējos par citiem brīdī kad domāju.
   

 • Just dusmas ir labi.
   

 • Priecāties un svinēt ir labi.
   

 • Kļūdīties un mācīties ir labi.
   

 • Ir labi nezināt pilnīgi visu.
   

 • Ir labi teikt "Es nezinu."
   

 • Ir vērtīgi lūgt kādam parādīt kā kaut kas ir jādara.
   

 • Ir labi sapņot un cerēt.
   

 • Domāt savādāk kā mana ģimene ir vērtīgi.
   

 • Ir labi atklāt un teikt "Man patīk tas vai atkal tas"
   

 • Ir labi atdalīties ar mīlestību.
   

 • Ir labi tiekties pēc Augstākā Spēka.
   

 • Ir labi ar apdomību audzināt sevi no jauna.
   

 • Ir vērtīgi teikt sev, ka mīlu sevi.
   

 • Ir labi strādāt ar PAB programmu.

Dievs, dod man

dvēseles mieru pieņemt to,
ko es nespēju mainīt,

drosmi mainīt to, ko spēju,

un gudrību

atšķirt vienu no otra.

bottom of page